Zarząd

wiśniaPrezes Zarządu: Radosław Wiśniewski

klWiceprezes Zarządu: Krystian Ławreniuk

kamilSekretarz: Kamil Osękowski

ulaSkarbnik: Urszula Banowicz