18 października 2021

SZERFER VOL 13

PATRON

Wenzel Scherffer von Scherffenstein – (ur. 1603 w Głubczycach, zm. 1674 w Brzegu) – niemiecki organista i poeta barokowy, poliglota, tłumacz, polonofil. Był uczniem kompozytora Matthausa Apellesa von Löwensteina. Jako organista działał w przy zamkowej kaplicy św. Jadwigi w Brzegu, jako poeta w 1653 został uhonorowany zaszczytnym tytułem Poeta laureatus. Jako tłumacz przekładał z języków łacińskiego i polskiego, na język niemiecki przełożył m.in. 138 fraszek Jana Kochanowskiego. Dzieła poetyckie wydawał w Brzegu, m.in. liczący 800 stron zbiór błyskotliwych, niestroniących od humoru wierszy „Geist- und Weltliche Gedichte”. Napisał również sporą ilość utworów okolicznościowych, w których posługiwał się także dialektem śląskim. Od 1631 aż do śmierci pozostał na usługach Piastów brzeskich.

REGULAMIN

 1. Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów” z Brzegu ogłasza 13 KONKURS NA ZBIÓR WIERSZY. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto zastosuje się do regulaminu. Nie ma ograniczeń wiekowych.
 2. Uczestnicy winni nadsyłać zestawy obejmujące nie więcej niż 45 utworów poetyckich, mieszczących się na nie więcej niż 54 stronach (nie licząc spisu treści i tytułowej), w 3 kopiach oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD, pendrive).
 3. Termin nadsyłania prac upływa dnia 15 września 2021, liczy się data stempla pocztowego. Zestawy prac należy nadsyłać na adres:
  K.I.T. „STOWARZYSZENIE ŻYWYCH POETÓW”
  MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRZEGU
  UL. JANA PAWŁA II 5 (NISZA)
  z dopiskiem „SYFON SCHERFFERA 2021”

 1. Zestawy prosimy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem, przesłać szczegółowe dane autora.
 2. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora.
 3. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w konkursach na tomik wierszy ani publikowane w drukach zwartych. Mogą być publikowane częściowo w drukach ulotnych, internecie, prasie lokalnej, radio i telewizji, prasie literackiej.
 4. Nadesłane zestawy wierszy oceni jury w składzie: Ryszard Chłopek, Joanna Mueller, Radosław Wiśniewski.
 5. Zgłoszenia nie spełniające regulaminowych wymogów będą dyskwalifikowane.
 6. O wynikach konkursu laureat zostanie powiadomiony listownie, internetowo, telefonicznie lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.
 7. Wręczenie nagrody finansowej oraz honorowej odbędzie się w trakcie 23. Konfrontacji Literackich Syfon w październiku 2021 roku.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie profilowej Stowarzyszenia w serwisie Facebook oraz pod adresem e-mail: kit_szp@wp.pl
 9. Nagrodzony tom wierszy zostanie opublikowany nakładem organizatora konkursu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do poczynienia drobnych zmian o charakterze redakcyjnym i korektorskim w nagrodzonym zestawie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji z przyznania nagrody i rozstrzygnięcia konkursu w przypadku braku zestawów spełniających kryteria estetyczne i formalne lub z przyczyn od niego niezależnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

RODO

Przeglądając treści na tej stronie akceptujesz politykę prywatności.

Zapraszamy do odwiedzenia sklepu.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook