28 listopada 2022

Trzy nowe konkursy literackie Stowarzyszenia Żywych Poetów

syfon3

Stowarzyszenie Żywych Poetów ogłasza trzy konkursy literackie:

24. Konkurs Literacki o Złoty Syfon Stowarzyszenia Żywych Poetów Brzeg 2015
2. Młodzieżowy Konkurs Literacki „MAŁY SYFON 2015”
7. Konkurs na Zbór Wierszy o Syfon Scherfera

Poniżej pełne regulaminy poszczególnych konkursów. Prace można nadsyłać do 15 sierpnia 2015. 


 24. Konkurs Literacki o Złoty Syfon Stowarzyszenia Żywych Poetów Brzeg 2015
Regulamin konkursu:

1. Klub Integracji Twórczych “Stowarzyszenie Żywych Poetów” z Brzegu ogłasza 24. KONKURS LITERACKI O LAUR czyli ZŁOTY SYFON STOWARZYSZENIA ŻYWYCH POETÓW BRZEG 2015

2. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto wypełnia warunki regulaminu.

3. Konkurs odbędzie się w kategorii poezja. Tematyka jest dowolna.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w 3 kopiach w terminie do dnia 15 sierpnia 2015 (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

K. I. T. “STOWARZYSZENIE ŻYWYCH POETÓW”
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRZEGU
UL. JANA PAWŁA II 5 (NISZA), 49-300 BRZEG
z dopiskiem: 24 KONKURS O LAUR SŻP

6. W jury zasiądą twórcy literatury o uznanej pozycji i dorobku. Skład jury organizator poda do publicznej wiadomości nie mniej niż na miesiąc przed terminem rozstrzygnięcia konkursu.

7. Zestawy prosimy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem, przesłać szczegółowe dane autora.

8. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora.

9. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach, ani publikowane w prasie literackiej, drukach zwartych, prasie ogólnopolskiej.

10. Zgłoszenia nie spełniające regulaminowych wymogów będą dyskwalifikowane.

11. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, internetowo, telefonicznie lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.

12. Wręczenie nagród, pod postacią “Złotych Syfonów” oraz wkładów pieniężnych do skarbonek-świnek, odbędzie się w trakcie 17. KONFRONTACJI LITERACKICH “SYFON “, które odbędą się w Brzegu jesienią 2015 roku.

13. Laureaci A.D. 2015 zostaną zaproszeni do prac jury w roku 2016 oraz do udziału w 18. Konfrontacjach Literackich “Syfon” (o ile te się odbędą).

14. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://zywipoeci.pl pod adresem e-mail: kit_szp@wp.pl oraz pod numerami telefonów: 693 854 745 lub 691 410 114

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych tekstów oraz tekstów wybitnie nienagrodzonych.


2. Młodzieżowy Konkurs Literacki „MAŁY SYFON 2015”
Regulamin konkursu:

1. Klub Integracji Twórczych “Stowarzyszenie Żywych Poetów” z Brzegu oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Ludwika w Brzegu ogłasza 2. MŁODZIEŻOWY KONKURS LITERACKI „MAŁY SYFON 2015”

2. Konkurs adresowany jest do młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych Brzegu, miejscowości powiatu brzeskiego oraz powiatów ościennych.

3. Tematyka prac jest dowolna.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie w jakikolwiek inny skuteczny sposób zestawu od 1 do 3 wierszy i/lub utworu prozatorskiego do 10 000 znaków (wraz ze spacjami) w 5 kopiach w terminie do dnia 15 sierpnia 2015 (liczy  się data stempla pocztowego) na adres:

K. I. T. “STOWARZYSZENIE ŻYWYCH POETÓW”
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRZEGU
UL. JANA PAWŁA II 5 (NISZA), 49-300 BRZEG
z dopiskiem: MAŁY SYFON 2015

5. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży w każdym wieku jednak prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:
– kategoria do 15 lat (gimnazjalna i podstawowa)
– kategoria powyżej 15 lat (ponadgimnazjalna i studencka)

6. W jury zasiądą członkowie Stowarzyszenia Żywych Poetów: Radosław Wiśniewski, Kamil Osękowski, Krystian Ławreniuk oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu Katarzyna Oćwieja – Grądziel.

7. Zestawy prosimy opatrzyć imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły, numerem telefonu/adresem e-mail.

8. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane w prasie literackiej, drukach zwartych, prasie ogólnopolskiej.

9. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, internetowo, telefonicznie lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.

10. Wręczenie nagród pieniężnych oraz rzeczowych, odbędzie się w trakcie 17. KONFRONTACJI LITERACKICH “SYFON” które odbędą się w Brzegu w październiku 2015 roku.

11. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://zywipoeci.pl pod adresem e-mail: kit_szp@wp.pl oraz red._akcja@wp.pl oraz pod numerami telefonów: 693 854 745 lub 691 410 114

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych tekstów oraz tekstów wybitnie nienagrodzonych.


 7. Konkurs na Zbór Wierszy imienia Scherfera von Scherfersteina o Syfon Scherfera, Brzeg 2015
Regulamin konkursu:

1. Klub Integracji Twórczych “Stowarzyszenie Żywych Poetów” z Brzegu ogłasza 7. KONKURS NA ZBÓR WIERSZY. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto zastosuje się do regulaminu. Nie ma ograniczeń wiekowych.

2. Uczestnicy winni nadsyłać zestawy obejmujące nie więcej niż 45 utworów poetyckich, mieszczących się na nie więcej niż 54 stronach (nie licząc spisu treści i strony tytułowej), w 3 kopiach oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD, dyskietka, pendrive).

3. Termin nadsyłania prac upływa dnia 15 sierpnia 2015, liczy się data stempla pocztowego. Zestawy prac należy nadsyłać na adres:

K. I. T. “STOWARZYSZENIE ŻYWYCH POETÓW”
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Ks. LUDWIKA I
UL. JANA PAWŁA II 5 (NISZA), 49-300 BRZEG
z dopiskiem: “SYFON SCHERFFERA 2015”

4. Zestawy prosimy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem, przesłać szczegółowe dane autora.

5. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora.

6. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w konkursach na tomik wierszy ani publikowane w drukach zwartych. Mogą być publikowane częściowo w drukach ulotnych, internecie, prasie lokalnej, radio i telewizji, prasie literackiej.

7. Nadesłane zestawy wierszy oceni jury w składzie: Ryszard Chłopek, Joanna Mueller, Radosław Wiśniewski.

8. Zgłoszenia nie spełniające regulaminowych wymogów będą dyskwalifikowane.

9. O wynikach konkursu laureat zostanie powiadomiony listownie, internetowo, telefonicznie lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.

10. Wręczenie nagrody finansowej oraz honorowej odbędzie się w trakcie 17. Konfrontacji Literackich Syfon

11. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie profilowej Stowarzyszenia w serwisie facebook.com, stronie internetowej: http://zywipoeci.pl pod adresem e-mail: kit_szp@wp.pl oraz pod numerami telefonów: 693 854 745 lub 691 410 114

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapraszamy do odwiedzenia sklepu.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook