8. konkurs na zbór wierszy o Syfon Scherfera

Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów” z Brzegu ogłasza 8. KONKURS NA ZBÓR WIERSZY. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto zastosuje się do regulaminu. Nie ma ograniczeń wiekowych. 

Uczestnicy winni nadsyłać zestawy obejmujące nie więcej niż 45 utworów poetyckich, mieszczących się na nie więcej niż 54 stronach (nie licząc spisu treści i tytułowej), w 3 kopiach oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD, dyskietka, pendrive).

Termin nadsyłania prac upływa dnia 30 lipca 2016, liczy się data stempla pocztowego. Zestawy prac należy nadsyłać na adres:
________________________________________
K. I. T. „STOWARZYSZENIE ŻYWYCH POETÓW”
MIEJSK BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. Ks. LUDWIKA I

JANA PAWŁA II Nr. 5 (NISZA)
________________________________________
Z dopiskiem
________________________________________
SYFON SCHERFFERA 2016
_______________________________________

Zestawy prosimy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem, przesłać szczegółowe dane autora.

Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora.

Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w konkursach na tomik wierszy ani publikowane w drukach zwartych. Mogą być publikowane częściowo w drukach ulotnych, internecie, prasie lokalnej, radio i telewizji, prasie literackiej.

Nadesłane zestawy wierszy oceni jury w składzie: Ryszard Chłopek, Joanna Mueller, Radosław Wiśniewski.

Zgłoszenia nie spełniające regulaminowych wymogów będą dyskwalifikowane.

O wynikach konkursu laureat zostanie powiadomiony listownie, internetowo, telefonicznie lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.

Wręczenie nagrody finansowej oraz honorowej odbędzie się w trakcie 18. Konfrontacji Literackich Syfon

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie profilowej Stowarzyszenia w serwisie www.facebook.pl oraz pod adresem e-mail: kit_szp@wp.ploraz pod numerami telefonów: 693 854 745 lub 691 410 114

Nagrodzony tom wierszy zostanie opublikowany nakładem organizatora konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do poczynienia drobnych zmian o charakterze redakcyjnym i korektorskim w nagrodzonym zestawie.

Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji z przyznania nagrody i rozstrzygnięcia konkursu w przypadku braku zestawów spełniających kryteria estetyczne i formalne lub z przyczyn od niego niezależnych.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
    Scroll to Top