KONKURSY 2018

27. KONKURS LITERACKI O ZŁOTY SYFON STOWARZYSZENIA ŻYWYCH POETÓW 

BRZEG 2018

REGULAMIN

 1. Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów” z Brzegu ogłasza 27. KONKURS LITERACKI O LAUR, czyli ZŁOTY SYFON STOWARZYSZENIA ŻYWYCH POETÓW BRZEG 2018
 2. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto wypełnia warunki regulaminu.
 3. Konkurs odbędzie się w kategorii poezja. Tematyka i forma nadsyłanych prac jest dowolna.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w 3 kopiach w terminie do dnia 1 września 2018 (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

K.I.T. „STOWARZYSZENIE ŻYWYCH POETÓW” 
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRZEGU 
UL. JANA PAWŁA II 5(NISZA) ·z dopiskiem: 27 KONKURS O LAUR SŻP

 1. W jury zasiądą laureaci poprzednich edycji konkursu, a laureaci tegorocznej edycji zasiądą w jury przyszłorocznej edycji.
 2. Zestawy prosimy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem, przesłać szczegółowe dane autora.
 3. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora.
 4. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane w prasie literackiej, drukach zwartych, prasie ogólnopolskiej.
 5. Zgłoszenia niespełniające regulaminowych wymogów będą dyskwalifikowane.
 6. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, internetowo, telefonicznie lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.

 

Łączna kwota nagród do podziału przez jury wynosi nie mniej niż 2500 złotych.

 

 1. Wręczenie nagród, pod postacią „Złotych Syfonów” oraz wkładów pieniężnych do skarbonek-świnek, odbędzie się w trakcie 20. KONFRONTACJI LITERACKICH „SYFON „, które odbędą się w Brzegu w dnach 25-28 października 2018

 

 1. Laureaci A.D. 2018 Zostaną zaproszeni do prac jury w roku 2019.

 

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia: WWW.zywipoeci.pl, na profilu Stowarzyszenia w serwisie facebook a także pod adresem e-mail: kit_szp@wp.pl oraz pod numerami telefonów: 693 854 745 lub 691 410 114
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych tekstów oraz tekstów wybitnie nienagrodzonych.

***********************************************************************************

10. KONKURS NA ZBÓR WIERSZY IMIENIA SCHERFFERA VON SCHERFERSTEINA O SYFON SCHERFERA BRZEG 2018

PATRON

Wenzel Scherffer von Scherffenstein – (ur. 1603 w Głubczycach, zm. 1674 w Brzegu) – niemiecki organista i poeta barokowy, poliglota, tłumacz, polonofil. Był uczniem kompozytora Matthausa Apellesa von Löwensteina. Jako organista działał w przy zamkowej kaplicy św. Jadwigi w Brzegu, jako poeta w 1653 został uhonorowany zaszczytnym tytułem Poeta laureatus. Jako tłumacz przekładał z języków łacińskiego i polskiego, na język niemiecki przełożył m.in. 138 fraszek Jana Kochanowskiego. Dzieła poetyckie wydawał w Brzegu, m.in. liczący 800 stron zbiór błyskotliwych, niestroniących od humoru wierszy „Geist- und Weltliche Gedichte”. Napisał również sporą ilość utworów okolicznościowych, w których posługiwał się także dialektem śląskim. Od 1631 aż do śmierci pozostał na usługach Piastów brzeskich.

 

REGULAMIN 

 1. Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów” z Brzegu ogłasza 9. KONKURS NA ZBÓR WIERSZY. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto zastosuje się do regulaminu. Nie ma ograniczeń wiekowych.
 2. Uczestnicy winni nadsyłać zestawy obejmujące nie więcej niż 45 utworów poetyckich, mieszczących się na nie więcej niż 54 stronach (nie licząc spisu treści i tytułowej), w 3 kopiach oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD, dyskietka, pendrive).
 3. Termin nadsyłania prac upływa dnia 31 sierpnia 2018, liczy się data stempla pocztowego. Zestawy prac należy nadsyłać na adres:

K.I.T. „STOWARZYSZENIE ŻYWYCH POETÓW”
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. Ks. LUDWIKA I
UL. JANA PAWŁA II Nr. 5 (NISZA) ·Z DOPISKIEM SYFON SCHERFFERA

 1. Zestawy prosimy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem, przesłać szczegółowe dane autora.
 2. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora.
 3. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w konkursach na tomik wierszy ani publikowane w drukach zwartych. Mogą być publikowane częściowo w drukach ulotnych, Internecie, prasie lokalnej, radio i telewizji, prasie literackiej.
 4. Nadesłane zestawy wierszy oceni jury w składzie: Ryszard Chłopek, Joanna Mueller, Radosław Wiśniewski.
 5. Zgłoszenia niespełniające regulaminowych wymogów będą dyskwalifikowane.
 6. O wynikach konkursu laureat zostanie powiadomiony listownie, internetowo, telefonicznie lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.
 7. Wręczenie nagrody finansowej oraz honorowej odbędzie się w trakcie 20. Konfrontacji Literackich Syfon w październiku 2018 roku.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie profilowej Stowarzyszenia w serwisie www.facebook.ploraz pod adresem e-mail: kit_szp@wp.pl oraz pod numerami telefonów: 693 854 745 lub 691 410 114
 9. Nagrodzony tom wierszy zostanie opublikowany nakładem organizatora konkursu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do poczynienia drobnych zmian o charakterze redakcyjnym i korektorskim w nagrodzonym zestawie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji z przyznania nagrody i rozstrzygnięcia konkursu w przypadku braku zestawów spełniających kryteria estetyczne i formalne lub z przyczyn od niego niezależnych.
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
  Scroll to Top